DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV

12. do 14. oktober 2017

Grand Hotel Bernardin, Portorož

 

Prijavite se!

Več informacij:

telefon: 01 30 91 816

e-pošta: dnevipravnikov@gvzalozba.si

109Dni
22Ur
1Minut
37Sekund

Prijavite se na novosti

Program

This conference run through all 4 days from 23 - 26 May 2016.
We also provide free lunch and coffee break in each day.
Day 1
23 Jun 2017
Day 2
12 Okt 2017

Okrogla miza (petek): Terorizem – ali bomo spremenili svoje življenjske navade

vodja: dr. Marko Pavliha sodelujoči: dr. Patrick Vlačič, dr. Marko Ilešič, dr. Primož Šterbenc, dr. Gorazd Meško
dr. Marko Pavliha

Varstvo povezanih družb in koncerni po novelah ZGD-1

vodja: dr. Marijan Kocbek Koncepti varovanja odvisnih družb pri dejanskih in pogodbenih koncernih dr. Marijan Kocbek Odškodninski zahtevki odvisnih družb in delničarjev zaradi škodljivih navodil in »finančnih izčrpavanj« dr. Peter...
Read More
dr. Marijan Kocbek

Gradbena pogodba

vodja: dr. Konrad Plauštajner Stvarne napake gradbe mag. Ivan Ravbar Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje po OZ in Rdeči knjigi FIDIC dr. Vesna Kranjc Razmerja...
Read More
dr. Konrad Plauštajner

Delovno pravo v dobi raznovrstnih oblik dela in informacijske tehnologije

vodja: dr. Darja Senčur Peček Delo v času »delitvene ekonomije«, »sodelovalnega gospodarstva« in »spletnih platform« dr. Barbara Kresal Vpliv informacijske tehnologije na delovna razmerja dr. Darja Senčur Peček Dileme v...
Read More
dr. Darja Senčur Peček

EU pred izzivi brexita, migracij in digitalnega prava

vodja: dr. Verica Trstenjak Migracije: Pravni položaj oseb na ozemlju države, ki jim zavrne prošnjo za mednarodno zaščito dr. Vasilka Sancin Pravni in ekonomski učinki brexita na privatno pravo dr....
Read More
dr. Verica Trstenjak

Reforma upravljanja z etažno lastnino in stanovanjskih najemnih razmerij

vodja: dr. Miha Juhart Urejanje medsebojnih razmerij etažnih lastnikov de lege ferenda dr. Miha Juhart Skupnost etažnih lastnikov, njena organiziranost in pravni položaj Franci Gerbec Vloga in položaj upravnika ter...
Read More
dr. Miha Juhart

Novi izzivi v civilnem procesnem pravu

vodja: dr. Vesna Rijavec Vročanje v civilnih postopkih mag. Mitja Podpečan Ugotavljanje dejanskega stanja na prvi in drugi stopnji dr. Aleš Galič Postopki v družinskih zadevah – vpliv DZ na...
Read More
dr. Vesna Rijavec

(So)delovanje strank v splošnem in posebnih upravnih postopkih

vodja: dr. Erik Kerševan Poudarki sodne prakse v zvezi z vročanjem v upravnih postopkih Peter Golob Sodelovanje javnosti in stranskih udeležencev v okoljevarstvenih postopkih dr. Janez Čebulj Vključevanje strank in...
Read More
dr. Erik Kerševan

Alternative v kazenskem procesnem pravu

vodja: dr. Primož Gorkič Homogenost kazenskega postopka in heterogenost (kazensko)procesnih vrednot dr. Zlatan Dežman Preiskava brez obrambe mag. Mitja Jelenič Novak Povečanje učinkovitosti kazenskega pravosodja skozi prenovo poslovnih procesov in...
Read More
dr. Primož Gorkič

Lokacija

Grand Hotel Bernardin
Obala 2, SI-6320 Portorož
05 69 07 000booking@bernardingroup.si

DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV SO STROKOVNO SREČANJE Z DOLGOLETNO TRADICIJO.

Namenjeni so izmenjavi strokovnih mnenj, poglabljanju znanja in spoznavanju novosti z vseh pravnih področij. Dnevi so tudi priložnost za mreženje in navezovanje novih stikov. Organizatorji dogodka: Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, IUS SOFTWARE d.o.o. (GV Založba).

Kotizacija

Dvodnevna kotizacija
380,00 EUR

Četrtek in petek

Gradivo

Jesenska številka revije Podjetje in delo v kateri bodo pravočasno oddani referati dnevov slovenskih pravnikov

Cena je brez DDV

 

Prijava
Celotna kotizacija
440,00 EUR

Četrtek, Petek in Sobota

Gradivo

Jesenska številka revije Podjetje in delo v kateri bodo pravočasno oddani referati dnevov slovenskih pravnikov

Cena je brez DDV

 

Prijava
Celotna kotizacija – zgodnja prijava
419,00 EUR

Velja ob prijavi do 15. avgusta!

Četrtek, Petek in Sobota

Gradivo

Jesenska številka revije Podjetje in delo v kateri bodo pravočasno oddani referati dnevov slovenskih pravnikov

Cena je brez DDV

 

Prijava

Utrinek 42. dnevov

Utrinek 41. dnevov