8. sekcija: Alternative v kazenskem procesnem pravu

14. Okt 2017
9:30 - 12:30

vodja sekcije: dr. Primož Gorkič

dr. Zlatan Dežman
Metodologija kazenskega procesnega prava kot predmet postmodernistične kritike

mag. Mitja Jelenič Novak
Obramba brez preiskave 

Marjan Pogačnik
Povečanje učinkovitosti kazenskega pravosodja skozi prenovo poslovnih procesov in reformo kazenskega pravosodja

dr. Sabina Zgaga
Poskus implementacije izkušenj mednarodnega kazenskega prava v slovenski kazenski postopek

dr. Primož Gorkič
Alternative  slovenskemu modelu pogajanj o priznanju krivde