5. sekcija: Delovno pravo v dobi raznovrstnih oblik dela in informacijske tehnologije

13. Okt 2017
15:00 - 18:00

vodja sekcije: dr. Darja Senčur Peček

dr. Barbara Kresal
Delo v času »delitvene ekonomije«, »sodelovalnega gospodarstva« in »spletnih platform«

dr. Darja Senčur Peček
Vpliv informacijske tehnologije na delovna razmerja

dr. Luka Tičar
Dileme v zvezi z napotitvijo delavcev

mag. Marijan Debelak
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga 

dr. Valentina Franca
Negotova prihodnost kolektivnih delovnih razmerij