4. sekcija: Gradbena pogodba

13. Okt 2017
9:30 - 12:30

vodja sekcije: dr. Konrad Plauštajner

Ivan Ravbar, odvetnik v Sežani
Odgovornost projektanta za napake gradbe

Dr. Vesna Kranjc
Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje

Mag. Maja Koršič Potočnik
Razmerja s podizvajalci pri gradbeni pogodbi

Franc Seljak
Aktualna sodna praksa v zvezi z gradbeno pogodbo

Dr. Konrad Plauštajner, Petja Plauštajner
Reševanje sporov po pogodbah FIDIC