7. sekcija: Novi izzivi v civilnem procesnem pravu

14. Okt 2017
9:30 - 12:30

vodja sekcije: dr. Vesna Rijavec

mag. Mitja Podpečan
Vročanje pisanj v civilnih postopkih po ZPP-E in e-vročanje 

dr. Aleš Galič
Ugotavljanje dejanskega stanja na prvi in drugi stopnji v pravdnem postopku

dr. Vesna Rijavec
Postopki v družinskih zadevah po sprejemu Družinskega zakonika

dr. Andrej Ekart
Uravnoteženje procesnih položajev v izvršilnem postopku – novele ZIZ

mag. Matej Čujovič
Uporaba Zakona o pravdnem postopku v nepravdnih postopkih