6. sekcija: Reforma upravljanja z etažno lastnino in stanovanjskih najemnih razmerij

13. Okt 2017
15:00 - 18:00

vodja sekcije: dr. Miha Juhart

dr. Miha Juhart
Urejanje medsebojnih razmerij etažnih lastnikov de lege ferenda

dr. Miha Juhart, Franci Gerbec
Skupnost etažnih lastnikov, njena organiziranost in pravni položaj

Franci Gerbec
Vloga in položaj upravnika ter razmerja z etažnimi lastniki

dr. Matija Damjan
Nova ureditev stanovanjskih najemnih razmerij