2. sekcija: (So)delovanje strank v splošnem in posebnih upravnih postopkih

12. Okt 2017
14:30 - 17:30

vodja sekcije: dr. Erik Kerševan

Peter Golob, vrhovni sodnik (Vrhovno sodišče RS):
Poudarki sodne prakse v zvezi z vročanjem v upravnih postopkih

izr. prof. dr. Janez Čebulj (Fakulteta za državne in evropske študije):
Sodelovanje javnosti in stranskih udeležencev v okoljevarstvenih postopkih

izr. prof. dr. Polona Kovač (Fakulteta za upravo):
Vključevanje strank med teorijo in prakso upravnega postopka (s poudarkom na davčnih in inšpekcijskih postopkih)

izr. prof. dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik (Vrhovno sodišče RS, Pravna fakulteta v Ljubljani):
Dokazni predlogi v splošnem in posebnih upravnih postopkih